בעקבות המצב, ייתכנו עיכובים בזמני האספקה וזמני המענה במוקד עלולים להתארך

מדיניות החלפת מוצרים, ביטול עסקה והחזר כספי:

החלפת מוצר:

החלפת מוצר תתבצע בצירוף חשבונית רכישה בלבד תוך 14 ימים מיום הרכישה.

ברכישה באתר האינטרנט תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.

החלפה תתאפשר רק על מוצרים שלא נעשה בהם כל שימוש (חיבור לחשמל יחשב כשימוש),  שלא נפגמו ולא חלה הרעה מוחשית במוצרים ו/או באריזתם.

לא תבוצע החלפה על מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה שהוגדרו כמוצרים שלא ניתן להחזירם על פי דין ו/או הוראות מיוחדות, לרבות אך לא רק, אוזניות INEAR.

לאחר קבלת אישור החלפה, הצרכן יוכל להחליף את המוצר למוצר אחר לבקשתו, ובלבד שישלים את ההפרש בין המוצרים אם קיים. במידה והמוצר שבחר נמוך משווי המוצר אותו הצרכן מבקש להחליף אזי שיוחזר לצרכן ההפרש.

מדיניות ביטול עסקה והחזר כספי:

הצרכן רשאי להחזיר מוצר באריזתו המקורית לכל אחד מסניפי החברה עד 14 ימים ממועד הקנייה, או תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר במידה והזמין בשליחות, ולקבל החזר כספי אם והתקיימו התנאים המצטברים הבאים :

  1. שווי המוצר עולה על 50 ₪ .
  2. לא נעשה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות חיבור לחשמל , ובין היתר – הכנסת כרטיס סים, העברת נתונים, הוצאת שיחת טלפון, חיבור לאינטרנט .
  3. המוצר הוחזר ע”י הצרכן (בעצמו או על חשבונו), באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו .

ביטול העסקה יהא בכפוף לדמי ביטול הקבוע בתקנות, מכל החזר כספי יקוזזו דמי ביטול וסליקה בגובה 10% ממחיר המוצר .

צירוף הוכחת קנייה (חשבונית רכישה או פרטי העסקה).

לא ניתן לבטל עסקה לטובין שיוצרו לפי הזמנה של הצרכן.

לא ניתן לבטל עסקה של מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

החזר כספי יינתן במידה והלקוח עמד בכל התנאים הנ”ל והחזרת התמורה תתבצע לא מאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה. ההחזר יינתן לצרכן באותו אופן בה בוצעה העסקה, במידת האפשר.

במידה והעסקה הפרונטלית שולמה בכרטיס אשראי ישלם הלקוח עמלת סליקה עבור העמלה ששולמו לחברות האשראי בגין הביטול.

מוצרים אשר נרכשו באחד מסניפי הרשת, ניתנים להחזרה או החלפה בכל אחד מסניפי הרשת בהתאם לתנאים האמורים לעיל.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע נזקים הנובעים מפגיעה  בערך המוצר בגין ביטול העסקה, בהתאם להוראות הדין.

למען הסר ספק, במידה וחלפה התקופה לביטול העסקה, ביטול או החזר או החלפה יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

דצמבר 2022

 
Shopping Cart