בעקבות המצב, ייתכנו עיכובים בזמני האספקה וזמני המענה במוקד עלולים להתארך

תקנון שימוש באתר Green Mobile

א. מבוא

 1. גרין מובייל בע”מ ח.פ 515011534 משמשת כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הרוכש לבין החנות , לכל דבר ועניין.
 3. הרוכש מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
 4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמת הגולש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך במקרה של אי הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה , הגולש מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 5. גרין מובייל רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת, כולו או חלקו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. התנאים המעודכנים בתקנון זה הינו בהתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ותקנותיו.
 7. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

בהזנת פרטי כתובת הדואר האלקטרוני, ובכפוף לאישור הגולש, גרין מובייל תשלח מידע, המלצות ומבצעים הקיימים ברשת.
שליחת מידע, המלצות ומבצעים.

מתוך חוק איסור שליחת “דואר זבל” , חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008*
“על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה:
הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו ועל כן, גרין מובייל שומרת על זכותה לשלוח אליך מידע, המלצות ומבצעים ע”י דיוור במייל זאת במידה ותמלא את כתובת הדוא”ל באתר ו/או תשלח אלינו מייל לתמיכה ו/או מידע.

* התקבל בכנסת ביום כ”ב באייר התשס”ח (27 במאי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 182, מיום י”ג בסיון התשס”ה (20 ביוני 2005), עמ’ 886.

ב. תנאי רכישה - חלק כללי

 1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .
 2. בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: “הספקים” ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים לרכישה במגוון אפשרויות.
 3. גרין מובייל רשאית לאשר, לדחות או להגביל כל רכישה ו/או הזמנה המבוצעת באתר.
 4. מובהר כי, במקרה בו תחול טעות קולמוס במחיר המפורסם באתר השונה מהמחיר הקבוע ברשת ו/או יוצג מוצר למכירה שאינו קיים עוד במלאי ו/או תהא תקלה כלשהיא בפרסום מוצר כלשהוא , לגרין מובייל תהא הזכות לא לאשר את העסקה ו/או לבטלה, ובמידה ובוצע תשלום כלשהוא ע”י הרוכש הוא יקבלו במלואו בחוזר.
 5. תנאי התשלום באתר מאפשרים רכישה בתשלומים, עד שלושה תשלומים ללא ריבית ועד שניים עשר תשלומים בתוספת ריבית. הריבית השנתית הינה עד חמישה עשר אחוזים.

ג. רכישה באתר

 1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע לרכישה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, הרכישה הינה עד בהתאם למלאי קיים ועד גמר המלאי.
 2. הרוכש מתבקש לבצע הליך הרשמה בה יבחר שם משתמש וסיסמא .
 3. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון.
 4. כל משתתף רשאי לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות האינטרנטית או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.
 5. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה על כן, לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
 6. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה לרוכש לפיה העיסקה אושרה .
 7. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בקישור “כרטיס רוכש” בחנות, תוך 24 שעות.
 8. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע”י חברות האשראי.
 9. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 10. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 11. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
 12. איסוף עצמי של המוצר מאחד מסניפי הרשת יתבצע על ידי בעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה בלבד לאחר הצגת כרטיס האשראי והצגת תעודה מזהה.
 13. במידה והתשלום מבוצע באמצעות העברה בנקאית, יחל מניין הימים לביצוע האספקה של המוצר ו/או ההזמנה ממועד קבלת התשלום בפועל.
 14. למען הסר ספק, מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח יחלו ממועד אישור העיסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי והנפקת חשבונית מס כדין.
 15. במידה והרוכש לא פעל להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .
 16. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות ו/או על גבי חשבונית הרכישה.

ד. אספקת מוצרים ומועדים

 1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.
 2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
 3. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  3.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
  3.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  3.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
  3.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים לרוכשות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הרוכש.
 4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
 5. החנות מעדכנת באתר את מועדי אספקת המוצרים לצד כל מוצר המופיע באתר.
 6. החנות מאפשרת שליחות עד הבית בעלות נוספת כפי שתעודכן מעת לעת באתר, הכל בכפוף לאזורי החלוקה של חברת השליחויות המספקת את השירות.
 7. קיימת אפשרות לשליחות אקספרס המגיעה תוך 4 שעות, בהתאם למועד בו בוצעה ההזמנה וכפי שמצויין בתקנון שליחות אקספרס באתר החברה כדלקמן:7.1 רוב המוצרים באתר יסופקו באותו יום עסקים מרגע קבלת האישור מחברת האשראי.
  7.2 הזמנות שיבוצעו עד השעה 11:00 יסופקו באותו יום עסקים ויישלחו עד השעה 16:00
  7.3 הזמנות שיבוצעו עד השעה 15:00 יסופקו באותו יום עסקים ויישלחו עד השעה 19:00
  7.4 הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 15:00 יסופקו ביום העסקים העוקב.
  7.5 עלות השילוח של שירות ״גרין מובייל אקספרס״ אינה כלולה בעלות המוצר.
  7.6 במידה והמוצר אינו זמין במלאי, זמן האספקה עשוי להיות ארוך מהמצוין בפרטי המשלוח.
  7.7 אזורי החלוקה בשליחות אקספרס הינם לערים הבאות :

  תל-אביב, רמת-גן, גבעתיים, בני ברק, בת ים, חולון, גבעת שמואל, ראשון-לציון, יהוד, אזור, נטעים, בית חנן, גן שורק, בית דגן, משמר השבעה, אירוס, גנות, בית עובד, נצר סרני, עיינות,אשדוד, יבנה, אור יהודה, רמלה, רחובות, גני תקווה, יהוד, חמד, שדי חמד, קרית עקרון, כפר ביל”ו, ניר צבי.

 8. קיימת אפשרות לאיסוף מוצר ע”י חברה חיצונית Boxit הפורסת לוקרים ברחבי הארץ. ערך המוצרים לא יעלה על 799 ש”ח וגודל האריזה לא תעלה על 30*30*30.
 9. ניתן לבצע שליחויות גם באמצעות דואר ישראל. במקרה כזה החנות מתחייבת להוציא את המוצר בדואר רשום תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה שבוצעה וקבלת התמורה. יחד עם זאת, מובהר כי החנות לא תהא אחראית לעיכוב כלשהוא שיגרם ע”י חברת דואר ישראל. במידה וחבילה שנשלחה בדואר אבדה, לחנות תהא זכות לבצע בירור מול חברת דואר ישראל מבלי שתהיה בכך הפרה כלשהיא מטעמה כלפי הרוכש בהתאם לרכישה שבוצעה. במידה והחבילה אבדה, החנות רשאית להציע לרוכש אפשרות לשליחת החבילה מחדש בדואר רשום או בשליחות עד הבית בתוספת תשלום, לבחירת הרוכש. הרוכש יתחייב במעמד הוצאת החבילה בשנית, להשיב את המוצר אם יגיע או שלא לאסוף את החבילה.

פריטים ששוויים מעל 480 ש"ח, ישלחו בדואר רשום מבוטח בלבד, ומכאן שדמי המשלוח יהיו גבוהים יותר, ומומלץ על משלוח באמצעות שליח. גרין מובייל מבהירה בזאת עי היא אינה אחראית בשום דרך שהיא על זמני המשלוח של דואר ישראל.

ה. מדיניות ביטול עסקה לגבי מוצרים שנרכשו בחנות האלקטרונית

 1. מדיניות ביטול עסקה (עסקאות שבוצעו בעסקת מכר מרחוק שבוצעו דרך אתר האינטרנט של החברה או באמצעות הטלפון והן בלבד) והכול בהתאם לסעיף 14ג, 14ה להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “החוק”).
 2. למען הסדר הטוב, יודגש כי עצם ביצוע ההזמנה באתר או בטלפון אינו מהווה מכירה.
 3. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר לרוכש מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: “טופס גילוי”) באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הרוכש ו/או לכתובת הדואר שציין הרוכש בעת אספקת המוצר, ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר לרוכש, לפי שיקול דעתה של החברה. ככול והרוכש לא קיבל לרשותו את טופס הגילוי, יפעל הרוכש ליידע את החברה בהקדם האפשרי.
 4. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו במעמד המסירה לידיו.
 5. רוכש באתר רשאי לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים (14) מיום קבלת המוצר (בתקופה זו יכללו ימים קלנדריים, הכוללים ימי שישי, שבת וחגים).
 6. מדיניות ביטול עסקת מכר מרחוק חלה על מוצרים ששווים הינם מעל 50 ₪ .
 7. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הרוכש כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהרוכש כאמור תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 8. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. נוסף לכך, החברה רשאית לנכות מהעסקה עמלת סליקה בהתאם לחוק.
 9. החזרת התמורה תהא בהתאם לתקנה 4 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
 10. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:10.1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995;
  10.2. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
  10.3. במקרה בו יוצרו הטובין במיוחד עבור הרוכש בעסקה (לרבות מגן סיליקון).
  10.4. טובין שעל פי דין אין להחזירם;
  10.5. מוצר שנעשה בו שימוש;
 11. במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, יודיע על כך הרוכש לחברה, תבוצע בדיקה מול הרוכש ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.
 12. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הרוכש.
 13. ביטול העסקה מותנה בהחזרת חשבונית המקור, לא יתבצע ביטול עסקה ללא החזרת החשבונית המקורית.
 14. מוסכם בין הצדדים כי הרוכש יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .
 15. יודגש כי במקרה של איסוף עצמי מאחד מסניפי הרשת ההזמנה תחשב כרכישה פרונטלית ולא תחסה תחת הוראות עסקת מכר מרחוק, אלא בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010.
 16. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא אם גרין מובייל ו/או הספק נתנו את הסכמתם מראש .
 17. מוצר אשר הוסרה ממנו המדבקה המקורית בה מצויין המספר המזהה / הסידורי של המוצר כפי שהיא הודבקה ע”י היצרן.

18.למען הסר ספק , ברכישת אוזניות IN-EAR (בתוך האוזן), לא ניתן יהיה לבצע ביטול עסקה ו/או השבת המוצר ו/או החלפת המוצר במקרה בו נפתחה האריזה המקורית של האוזניות, זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות המגדיר את האוזניות כמוצר הגייני ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. 19.החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה שבוצעה בחנות האלקטרונית במקרים הבאים:

 1. 19.1. במקרה בו חלה טעות במחיר, גרין מובייל רשאית לפנות לצרכן לתשלום ההפרש, או לביטול ההזמנה.
  19.2. במקרה בו חלה טעות בתיאור המוצר, גרין מובייל רשאית לפנות לצרכן להחלפת המוצר שהוזמן לבקשתו או לביטול ההזמנה.19.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  19.4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
  19.5. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
  19.6. ככלל, המוצרים המוצגים באתר זמינים במלאי. שיטת ההזמנות הינה על בסיס “כל הקודם זוכה”, בהתאם למועדי ההזמנות שבוצעו ביחס למלאי הקיים. במידה וקיים חוסר במלאי בעת ביצוע ההזמנה, תיצור גרין מובייל קשר עם הרוכש, בין טלפוני ובין באמצעות דואר אלקטרוני, ותעדכן אותו בדבר החוסר במלאי והצעת מוצר אחר שווה ערך או דומה בתכונותיו, או לביטול ההזמנה, בהתאם להודעת הצרכן.
  19.7. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
  19.8. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
  19.9. עסקה שבוצעה באופן פרונטלית מול מוכרן החברה בסניף, יחולו תנאי ביטול עסקה בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות .

ו. מדיניות החזרת והחלפת מוצרים שנרכשו בסניף

 1. על עסקה פרונטלית שנעשתה באחד מסניפי הרשת, יחולו הוראות תקנה 14ו לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010.
 2. זיכוי/החלפת מוצר יתבצע בצירוף חשבונית רכישה בלבד תוך 14 ימים מיום הרכישה על מוצרים ששווים מעל 50 ₪.
 3. ביטול עסקה לאחר שהמוצר סופק ללקוח ולאחר שהופקה חשבונית מס כדין, ניתן יהיה לבצע בתנאי שלא בוצעה שימוש במוצר, והוא נמצא באריזה תקינה ומקורית, זאת תוך 14 ימים ממועד הנפקת החשבונית.
 4. הרשת רשאית לבצע בדיקה במעבדה לבדיקת תקינות המוצר לצורך אישור ביטול העסקה.
 5. זיכוי/החלפה יתאפשר רק על מוצרים שנמצאים באריזתם המקורית באופן תקין, לא נפגמו ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ובאריזתו ושלא נעשה בהם כל שימוש מכל סוג שהוא.
 6. הזיכוי יינתן בהתאם למחיר ששולם בפועל בקיזוז דמי ביטול בשווי של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת עמלת סליקה.
 7. החזרת מוצר לאחר תום 14 ימים יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החנות, בכפוף למצבו הפיזי של המוצר ו/או האריזה. במקרה כזה יינתן זיכוי בהתאם להצעה שתינתן מגרין מובייל ללקוח בהסכמת ובאישור הלקוח.

במקרים הבאים לא תינתן אפשרות ללקוח לבטל עסקה שבוצעה באחד מסניפי הרשת :

 1. מוצרים שיוצרו במיוחד ו/או בהתאמה אישית עבור הלקוח (לרבות מגן סיליקון וכו’).
 2. מוצר שנפתח מאריזתו המקורית ו/או נעשה בו שימוש.
 3. מוצר אשר הוסרה ממנו המדבקה המקורית בה מצויין המספר המזהה / הסידורי של המוצר כפי שהיא הודבקה ע”י היצרן.
 4. מחשב שהוזמן בהתאמה אישית עבור הלקוח.

5.ברכישת אוזניות IN-EAR (בתוך האוזן), לא ניתן יהיה לבצע ביטול עסקה ו/או השבת המוצר ו/או החלפת המוצר במקרה בו נפתחה האריזה המקורית של האוזניות. זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות המגדיר את האוזניות כמוצר הגייני ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

ז. הוראות בטיחות לשימוש במטענים:

 1. יש לפעול ע”פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
 2. ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
 3. אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
 4. אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
 5. יש להרחיק את המטען מנוזלים.
 6. במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
 7. המטען מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
 8. אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל. אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
 9. לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
 10. יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש אזהרה:
 11. אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
 12. בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

ח. שירות לקוחות בנוגע לביצוע הזמנות בחנות האינטרנטית

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים .

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שם החברה-

טלפון- 08-9350202

EMAIL: support@greenmobile.co.il

נא לציין מס’ טלפון ופרטי הזמנה.

נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

ט. אבטחת מידע פרטיות בחנות

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם לרוכש או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הרוכשות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

י. כללי

 1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 2. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.
 3. הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.
 4. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
 5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 6. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
 7. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
 8. כל עניין משפטי יתברר בבית המשפט המוסמך באשדוד בלבד.
Shopping Cart